Conradh na Gaeilge, Craobh Thrá Lí

Community |
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí V92X24H | 872901154 | feasta@eircom.net

http://www.feasta.ie
An Ghaeilge a choimeád á labhairt, á léamh agus á scríobh i dTrá Lí agus sa cheantar máguaird. Ciorcal comhrá, léachtanna, ceardlanna agus imeachtaí eile Gaeilge a eagrú.


Please advise and change or updates to this listing to ppn@kerrycoco.ie