Fáilte

Is é an PPN Chiarraí an príomhnasc trína a cheanglaíonn an tÚdarás Áitiúil le hEagraíochtaí Deonacha Comhshaoil , Cuimsiú Sóisialta , Pobail agus agus ceadaíonn rannpháirtíocht an phobail i struchtúir agus coistí na Comhairle ceaptha beartais .

Cad é an Líonra Rannpháirtíochta Chiarraí Phoiblí ?

Bunaíodh Líonra Páirtíochta Pobail Chiarraí lena chur ar a gcumas do ghrúpaí pobail i gCiarraí a dtuairimí a thabhairt maidir le cúrsaí a bhaineann leo nó a bhfuil amhras orthu ina dtaobh. Is struchtúir nua iad na Líonraí Páirtíochta Pobail chun caidreamh leis an bpobal agus a rannpháirtíocht i Rialtas Áitiúil gach ceantair Údaráis Áitiúil a chothú.

Read More...

Conas a mo ghrúpa a bheith páirteach ?

Kerry Líonra Rannpháirtíochta Pobail an bealach is fearr is féidir le do ghrúpa nó pobal páirt a ghlacadh i múnlú thodhchaí gCo Chiarraí . Soláthraíonn BHALLRAÍOCHT an PPN deiseanna maidir le hionadaíocht níos fearr , líonrú , comhroinnt faisnéise agus ionchur i bhforbairt beartais

Conas is féidir liom mo ghrúpa a chlárú ?

Clárú atá éasca . Ní gá ach cliceáil thíos agus an Fhoirm Chláraithe chomhlánú . Níl aon táille . Faigheann grúpaí Cláraithe nuashonruithe rialta , faisnéis maidir le deiseanna maoinithe agus freisin tairbhe as an scéim árachais grúpa .

Register your group now Click Here
Read More

Community Recognition Fund

Our Rural Future – Minister Humphreys and Minister Joe O’Brien launch the €50 million Community Recognition Fund

  • Major initiative to support communities that have welcomed people from Ukraine and other countries
  • Funding for sports clubs, community organisations, transport infrastructure and local groups
  • Every local authority in the country to benefit

Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys and Minister of State Joe O’Brien, have today set out the details of the €50 million Community Recognition Fund.

 

This major initiative, the first of its kind, is designed to specifically support communities across the country that have welcomed and are hosting families and citizens from Ukraine and other countries.

Among the projects that will be supported under the fund include:

Ø  The refurbishment of local sports clubs and facilities

Ø  The upgrade of community facilities such as play areas, walkways, parks and community gardens

Ø  The purchase of equipment to benefit local clubs, festivals, music and arts organisations

Ø  The enhancement of school or parish facilities that are open to the wider community after hours or on weekends

Ø  Transport infrastructure such as community vehicles and bus shelters

The €50 million has been allocated across all local authorities based on the number of new arrivals located there. (See allocations below).

The funding will be drawn down over 2023 and 2024.

Projects will be delivered by the local authorities in conjunction with community organisations.

The Fund aims to support the development of facilities that will be used in the future by all members of the community.

 

The Department has published the full details of the scheme (including funding allocations) online here , and applications are now being sought from local authorities on the basis of engagement with local communities and clear targeting of proposed projects to areas with the highest level of need

 

Contact:

The Department of Rural and Community Development Press Office

01-7736843 / 087-1734633

Press.office@drcd.gov.ie

The allocations per county are:

Read More

Kerry County Council Support Fund 2023

To Kerry PPN groups,

Please find attached the information that we have just received with regards to the launch and details of  Kerry County Council Support Fund 2023 that has been launched by Cathaoirleach of Kerry County Council, Cllr. John Francis Flynn and the Chief Executive of Kerry County Council, Moira Murrell on Friday 06th  January, 2023.

Applications are welcomed from groups in County Kerry whose primary focus is the development or promotion of the local community or the development of a project that will benefit a group in the community.  Applications for funding must come within the definition of one of the following four categories of support:

  1. Rebuilding and Reconnecting Communities
  2. Community Tidy Town Initiatives and Amenity Projects
  3. Community Economic Innovation
  4. Community Based Tourism, Festivals and Events

Details of the CSF 2023 are  available on Kerry County Council’s website https://www.kerrycoco.ie/community-support-fund-2023/  and application forms are available for completion online, on the following link: https://arcg.is/rijfj

You may need to refresh your screen (by pressing F5) to see new information up on the website.

The closing date for receipt of completed applications is Wednesday 8th February, 2023

Queries should be referred by email to the Municipal District community groups are applying to or by contacting the Community & Tourism Department on (066) 7183680

Tralee MD:  csftralee@kerrycoco.ie
Killarney MD: csfkillarney@kerrycoco.ie
Listowel MD: csflistowel@kerrycoco.ie
Kenmare MD: csfkenmare@kerrycoco.ie
Castleisland-Corca Dhuibhne MD: csfcastlcorca@kerrycoco.ie

Read More

Community Gardens

 

Read More

Plean Chomhphobal agus Eacnamaíochta Áitiúil Chontae Chiarraí

plean comhtháite chun forbairt na gContae Chiarraí ó Is é an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Eacnamaíochta , Pobail , Cultúrtha , Spóirt agus peirspictíocht Áineas ó 2015 go 2021. Beidh an plean seo a úsáid ról an Rialtais Áitiúil , Gníomhaireachtaí Stáit chun díriú , Earnáil Pobail, Grúpaí Forbartha Áitiúla agus comhlachtaí eile a bhfuil baint acu le forbairt Chontae Chiarraí .

Read More

IPB Mórtas Ceantair 2016

Is IPB Mórtas Ceantair comórtas uile-Éireann , atá dírithe ar fheabhsúcháin ag pobail áitiúla chun mórtas cathartha ina gceantar . Tá an comórtas dírithe ar dhaoine ag teacht le chéile chun cruth , athrú agus taitneamh a bhaint as gach rud atá maith ina gceantar .

Tá sé óstáil ag Comhoibriú Éireann faoina gClár na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an bhFóram Stiúrtha uile – oileánda .

Read More

Contae a Age Chiarraí

Tá tús curtha Co. Chiarraí a turas i dtreo a bheith ina Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chontae agus tá sé thar a bheith sásta a bheith ag teacht isteach contaetha agus cathracha a bhí páirteach i dtionscnamh seo eile . Thar na míonna atá amach romhainn beidh comhairliúchán agus feasacht ar fud an ardú an chontae a chur in iúl don Straitéis Chontae Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chiarraí agus Plean a bhfuiltear ag súil beidh sé críochnaithe faoi mhí na Nollag 2016. Tá an próiseas á stiúradh ag Chontae Alliance Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chiarraí ag tuairisciú an LCDC .

Municipal Districts