Fáilte

Is é an PPN Chiarraí an príomhnasc trína a cheanglaíonn an tÚdarás Áitiúil le hEagraíochtaí Deonacha Comhshaoil , Cuimsiú Sóisialta , Pobail agus agus ceadaíonn rannpháirtíocht an phobail i struchtúir agus coistí na Comhairle ceaptha beartais .

Cad é an Líonra Rannpháirtíochta Chiarraí Phoiblí ?

Bunaíodh Líonra Páirtíochta Pobail Chiarraí lena chur ar a gcumas do ghrúpaí pobail i gCiarraí a dtuairimí a thabhairt maidir le cúrsaí a bhaineann leo nó a bhfuil amhras orthu ina dtaobh. Is struchtúir nua iad na Líonraí Páirtíochta Pobail chun caidreamh leis an bpobal agus a rannpháirtíocht i Rialtas Áitiúil gach ceantair Údaráis Áitiúil a chothú.

Read More...

Conas a mo ghrúpa a bheith páirteach ?

Kerry Líonra Rannpháirtíochta Pobail an bealach is fearr is féidir le do ghrúpa nó pobal páirt a ghlacadh i múnlú thodhchaí gCo Chiarraí . Soláthraíonn BHALLRAÍOCHT an PPN deiseanna maidir le hionadaíocht níos fearr , líonrú , comhroinnt faisnéise agus ionchur i bhforbairt beartais

Conas is féidir liom mo ghrúpa a chlárú ?

Clárú atá éasca . Ní gá ach cliceáil thíos agus an Fhoirm Chláraithe chomhlánú . Níl aon táille . Faigheann grúpaí Cláraithe nuashonruithe rialta , faisnéis maidir le deiseanna maoinithe agus freisin tairbhe as an scéim árachais grúpa .

Register your group now Click Here
Read More

WEBSITE

THIS SITE IS UNDER MODERNISATION

WE APOLOGISE FOR ANY ITEMS THAT ARE MISSING OR OUTDATED HOPEFULLY THIS WILL ONLY BE IN THE SHORT TERM

Read More

ARTS STRATEGY 2023-33

Kerry County Council’s Arts Service is currently consulting for a new Arts Strategy 2023-2033.

The Arts sector and members of the public are invited to have their say; questionnaires are available onwww.arts.kerrycoco.ie , ideas/ submissions can be emailed to arts@kerrycoco.ie

Many thanks,

Kate

Kate Kennelly

Arts Officer ¦ Creative Ireland Kerry Co-ordinator ¦ Kerry County Council ¦  00 353 (0)66 7183541

Facebook: www.facebook.com/KerryCoArts  ¦ Twitter: @KerryCoArts

Kerry Screen Commission ¦ Twitter: @KerryScreenComm

 

www.kerrycoco.ie               www.screenkerry.ie            www.sliabhluachra.ie

Read More
Kerry Community Awards

Kerry Community Awards Finalists

We are pleased to announce the following groups were selected by the Independent Judging panel to receive the following awards at the 2023 Kerry Community Awards at The Rose Hotel Tralee on 25/5/23.

 

Asdee Community Development Association GOLD WINNER

Ballydonoghue Bardic Festival SILVER WINNER

Buds FRC Ballyduff Family & Community Support Forum CLG SILVER WINNER

Camp Community Council GOLD WINNER

Coiste Aiseanna na hOige Teo. GOLD AND OVERALL WINNER

Comhchoiste Gaeltacht Uibh Rathaigh GOLD WINNER

Comharchumann Dhan Chaoin. SILVER WINNER

Dan Paddy Andy Festival Committee  GOLD WINNER

Diarmuid O Cathrin Cultural Centre Listowel SILVER WINNER

Fenit  Coast Conservation SILVER WINNER

Glenbeigh Community Council. SILVER WINNER

Kerry Diocesan Youth KDYS. GOLD WINNER

Kerry Hospice Foundation GOLD WINNER

Killarney Cardiac Response Unit  SILVER WINNER

Knocknagoshel Tidy Towns SILVER WINNER

Maharees Conservation Association CLG  GOLD WINNER

Meals on Wheel Tralee. GOLD WINNER

Tralee Boxing Club GOLD WINNER

Tralee Community Bridge Club SILVER WINNER

Womens Social Soccer (St Brendans Park FC). SILVER WINNER

On the night 10 Silver Awards were awarded and 500 euro

10 Gold Awards and 1000 euro

and the overall winner an additional 1500 euro

We would also like to thank the Rose Hotel for a fabulous night.

And to all those who applied this year and were unsuccessful (the Judges had a very tough job in bringing it down to 20) and we hope you apply again next year

Read More

Plean Chomhphobal agus Eacnamaíochta Áitiúil Chontae Chiarraí

plean comhtháite chun forbairt na gContae Chiarraí ó Is é an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Eacnamaíochta , Pobail , Cultúrtha , Spóirt agus peirspictíocht Áineas ó 2015 go 2021. Beidh an plean seo a úsáid ról an Rialtais Áitiúil , Gníomhaireachtaí Stáit chun díriú , Earnáil Pobail, Grúpaí Forbartha Áitiúla agus comhlachtaí eile a bhfuil baint acu le forbairt Chontae Chiarraí .

Read More

IPB Mórtas Ceantair 2016

Is IPB Mórtas Ceantair comórtas uile-Éireann , atá dírithe ar fheabhsúcháin ag pobail áitiúla chun mórtas cathartha ina gceantar . Tá an comórtas dírithe ar dhaoine ag teacht le chéile chun cruth , athrú agus taitneamh a bhaint as gach rud atá maith ina gceantar .

Tá sé óstáil ag Comhoibriú Éireann faoina gClár na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an bhFóram Stiúrtha uile – oileánda .

Read More

Contae a Age Chiarraí

Tá tús curtha Co. Chiarraí a turas i dtreo a bheith ina Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chontae agus tá sé thar a bheith sásta a bheith ag teacht isteach contaetha agus cathracha a bhí páirteach i dtionscnamh seo eile . Thar na míonna atá amach romhainn beidh comhairliúchán agus feasacht ar fud an ardú an chontae a chur in iúl don Straitéis Chontae Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chiarraí agus Plean a bhfuiltear ag súil beidh sé críochnaithe faoi mhí na Nollag 2016. Tá an próiseas á stiúradh ag Chontae Alliance Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chiarraí ag tuairisciú an LCDC .

Municipal Districts